Mascherone prototipale
12/09/2016
Macchina per spessorazione punteria meccanica
12/05/2016

Prove tenuta

Prove-tenuta-4
Prove-tenuta-3
Prove-tenuta-2
Prove-tenuta-1